Afskrivning

Hvad er afskrivning?

Afskrivninger er når man nedskriver værdien af bogførte aktiver i virksomhedens regnskab.

Der findes mange forskellige afskrivningsmetoder og regler, men de mest anvendte er lineær afskrivning, saldometoden og straksafskrivninger.

  • Lineær afskrivning betyder at der hvert år afskrives et lige stort beløb i hele aktivets brugstid.
  • Saldometoden betyder at der årligt afskrives med en fast andel af aktivets bogførte restværdi.
  • Straksafskrivning benyttes hvis aktivet er under beløbsgrænsen for småanskaffelser.

 Vi anbefaler du kontakter en revisor for at gennemgå din virksomheds regnskabs- og skattemæssige afskrivninger, da dette kan være mere kompliceret end som så. Men når I så har fundet ud af hvad der skal afskrives og hvordan, er det forholdsvis nemt at bogføre fremadrettet.

Det er meget almindeligt at en revisor fastsætter og udregner alle afskrivninger i forbindelse med udarbejdelse af årsrapporten.

Relaterede forklaringer: Revisor, bogholder

Få 3 tilbud helt gratis og uforpligtende