Aktieselskab

Hvad er et Aktieselskab?

Et aktieselskab A/S er et selskab hvor ejerne har begrænset hæftelse og kun hæfter for de penge, der er indskudt i selskabet, minimum 400.000 kr.

Aktieselskaber kan kendes ved at der angives et A/S efter selskabsnavnet, og er den dyreste selskabsform at stifte da den er underlagt væsentlig flere krav end andre selskabsformer. Der kræves f.eks. at aktieselskaber har både en bestyrelse og en direktion, hvoraf bestyrelsen skal bestå af minimum tre personer og direktionen af minimum en person. Medlemmer fra direktionen må gerne være en del af bestyrelsen, men der må ikke være et flertal af direktionsmedlemmer i bestyrelsen. Folk fra direktionen må heller ikke varetage en position som formand eller næstformand.

Vi anbefaler du kontakter en revisor og en advokat hvis du ønsker at stifte et aktieselskab, da der er mange forhold man skal tage stilling til og processen kan være kompliceret.

Relaterede forklaringer: Revisor, Advokat

Få 3 tilbud helt gratis og uforpligtende