Anpartsselskab

Hvad er et Anpartsselskab?

Et anpartsselskab ApS er et selskab hvor ejerne har begrænset hæftelse og kun hæfter for de penge, der er indskudt i selskabet, minimum 40.000 kr.

Anpartsselskaber kan kendes ved at der angives et ApS efter selskabsnavnet, og er den mest almindelige selskabsform i Danmark. Et anpartsselskab kan have flere ejere som enten er personer eller selskaber – typisk holdingselskaber.

En af de helt store fordele ved at stifte et anpartsselskab er, at man kun mister de penge man har indskudt ved selskabets stiftelse hvis selskabet går konkurs, og man derfor ikke nødvendigvis lider privatøkonomisk skade.

Det er et krav at selskabet ledes af en direktion og/eller en bestyrelse, som påtager sig ansvaret for at regnskabet er retvisende og udarbejdet korrekt.

Vi anbefaler du kontakter en revisor og en advokat hvis du ønsker at stifte et anpartsselskab, da der er mange forhold man skal tage stilling til og processen kan være kompliceret.

Relaterede forklaringer: Revisor, Advokat

Få 3 tilbud helt gratis og uforpligtende