Balance

Hvad er balancen?

Balancen er opgørelsen over virksomhedens aktiver og passiver på en bestemt dag.

Balancen giver et overblik over værdien af aktiver og passiver på en bestemt dato, og indeholder på den ene side poster som anlægsaktiver, varebeholdning, debitorer og likvider samt på den anden side poster som egenkapital, hensættelser, lang- og kortfrist gæld. Aktiver og passiver skal altid stemme overens for at være i balance.

Balancen kan typisk nemt trækkes i et bogføringssystem, men vi anbefaler du taler med en bogholder eller revisor hvis du er i tvivl.

Relaterede forklaringer: Revisor, bogholder

Få 3 tilbud helt gratis og uforpligtende