Dækningsbidrag

Hvad er et dækningsbidrag?

Dækningsbidraget er virksomhedens indtægter fratrukket de direkte omkostninger.

Dækningsbidraget viser hvor mange penge virksomheden har tilbage efter de direkte salgsomkostninger til at betale de faste omkostninger.

Formel:
Dækningsbidrag = Omsætning – Variable omkostninger (eller stykomkostninger)

Relaterede forklaringer: Revisor, bogholder

Få 3 tilbud helt gratis og uforpligtende