Direktion

Hvad er en direktion?

Direktionen varetager den daglige drift af aktie- og anpartsselskaber.

Direktionen i et selskab vælges af bestyrelsen og leder virksomheden i den retning bestyrelsen ønsker. Direktionen består af minimum en administrerende direktør, men kan sagtens have flere områdespecifikke direktører. I et anpartsselskab er det typisk ejeren selv som sidder som direktør og derved udgør direktionen. Det er ikke et krav at et anpartsselskab har en bestyrelse.

Vi anbefaler du rådgiver dig med en advokat eller revisor hvis du har spørgsmål til sammensætningen af direktionen i din virksomhed.

Relaterede forklaringer: Revisor, aktieselskab, anpartsselskab, advokat

Få 3 tilbud helt gratis og uforpligtende