Egenkapital

Hvad er egenkapital?

Egenkapitalen er et udtryk for selskabets værdi og kan i store træk defineres som selskabets ejendele fratrukket virksomhedens gæld.

Egenkapitalen bliver opgjort hvert år i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet, som selskabets aktiver fratrukket hensættelser og gæld.

Egenkapitalen opgøres med en såkaldt egenkapitalopgørelse, som består af følgende elementer:

  • Anpartskapital og Aktiekapital
  • Nettoreserve for opskrivninger
  • Overført resultat
  • Udbytte

Private erhvervsdrivende er ikke underlagt samme krav som selskaber og her består egenkapitalen af overført resultat, samt hævninger og indskud.

Vi anbefaler du kontakter en revisor for yderlige oplysninger om hvordan du udregner egenkapitalen i din virksomhed.

Relaterede forklaringer: Revisor, bogholder, Anpartsselskab, Aktieselskab

Få 3 tilbud helt gratis og uforpligtende