Momsafregning

Hvad er momsafregning?

Afregning af den moms virksomheden skyder til skat.

Virksomheder skal med jævne mellemrum afregne moms til skat. Momsen beregnes som differencen mellem den moms virksomheden har fået ind fratrukket den moms virksomheden har betalt i en given periode.

Hvor ofte du skal afregne moms afhænger af om din virksomhed er nystartet og hvor stor omsætningen i virksomheden er. Store virksomheder afregner moms hver måned, mellemstore samt nystartede virksomheder hvert kvartal og små virksomheder hver halve år.

Fristerne for indberetning af moms finder du hos skat.

Der findes mange særregler ved udregning af den moms du skal afregne til skat, og vi anbefaler at du kontakter en revisor eller bogholder for at sikre dig at der styr på momsen og at den bliver beregnet korrekt. Har du ikke allerede en revisor eller bogholder tilknyttet din virksomhed, kan du nemt finde en her

Relaterede forklaringer: moms, revisor, bogholder

 

Få 3 tilbud helt gratis og uforpligtende