Partner betingelser og vilkår

Simplyfind

V/ Sampedro ApS
Adelgade 87 2. sal
8660 Skanderborg

Betingelserne gælder alle forhold mellem kunden og simplyfind og følgende er gældende fra september 2020

Kontaktoplysninger

Simplyfind formidler kontaktoplysninger på personer/virksomheder som ønsker hjælp og rådgivning inden for revision, regnskab, bogholderi m.m.

Kontaktoplysningerne omfatter navn, e-mailadresse, telefonnummer samt en kort beskrivelse af opgaven.

Kontaktoplysningerne sendes pr. e-mail til den e-mailadresse kunden angiver ved bestilling, straks efter den online betaling er gennemført.

Betaling

Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.

Prisen for kontaktoplysningerne fremgår af hvert opslag, og skal betales online før de fremsendes.

Simplyfind fremsender kvittering på betalingen sammen med kontaktoplysningerne.

Refundering

Vi refunderer det indbetalte beløb, hvis det ikke er muligt at komme i kontakt med kontaktpersonen på de oplyste kontaktoplysninger. 

Ved forespørgsel på refundering, forsøger vi selv at kontakte kontaktpersonen, og tillader os at fremsende evt. korrigerede kontaktoplysninger uden refundering, hvis der er tale om en fejl i kontaktoplysningerne.

Vi refunderer ikke det indbetalte beløb hvis kontaktpersonen ikke ønsker at tage imod det tilbud kunden har fremsendt.

Lovvalg og værneting

Enhver tvist som måtte opstå mellem kunden og simplyfind i forbindelse med denne aftale, skal afgøres efter dansk ret ved retten i Aarhus.