Cookie- og privatlivspolitik

Gyldighed

Denne side er senest opdateret 23. september 2020 og erstatter alle tidligere versioner.
Denne Cookie- og Privatlivspolitik er gældende indtil nye udsendes.

Definitioner

Ved websitet skal forstås hele www.simplyfind.dk (herefter benævnt Simplyfind.dk), dvs. alle websites, herunder front-end og back-end, kildekode, mv. som kan betragtes som værende en del af Simplyfind.dk.

Ved Bruger skal forstås enhver bruger af Simplyfind.dk, som benytter websitet og/eller kontakter Simplyfind.dk med henblik på at benytte sig af én eller flere af Simplyfind.dk ydelser eller Services.

Generelle vilkår

Disse generelle betingelser for brug er gældende for alle Brugere af Simplyfind.dk. Betingelserne er gældende, medmindre disse skriftligt er fraveget ved aftale mellem Simplyfind.dk og Brugeren.

Betingelserne er gældende mellem Sampedro ApS, som administrerer websitet Simplyfind.dk, og enhver Bruger, der indgår aftale omkring brugen af Simplyfind.dk, som supplement til det tilbud eller den ordrebekræftelse, der indeholder specifikation af ydelser og priser.

I det omfang der mellem Simplyfind.dk og Brugeren er indgået en separat aftale om brug af Services har sådan aftale forrang for Betingelserne.

Sampedro ApS
Adelgade 87
8660 Skanderborg

CVR-nr. 40342079
E-mail hello@sampedro.dk
Web www.sampedro.dk

Generelt om Simplyfind.dk

Simplyfind.dk er et website ejet og drevet af Sampedro ApS, Adelgade 87, DK-8660 Skanderborg, CVR-nr. 40342079, e-mail hello@sampedro.dk.

Alt indhold i Simplyfind.dk er udarbejdet af Sampedro ApS og må ikke kopieres, gengives eller distribueres uden tilladelse. Har du spørgsmål til Simplyfind.dk’s indhold, kan du kontakte os på info@simplyfind.dk.

Databeskyttelse, herunder indsamling af personoplysninger

Simplyfind.dk lægger vægt på en høj grad af databeskyttelse i forbindelse med brug af Simplyfind.dk. Derfor er det af stor betydning for Simplyfind.dk, at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af Brugerne til Simplyfind.dk, ikke kommer til andres kendskab. Vi er stærkt engageret i at beskytte personoplysninger og arbejder kontinuerligt for at sikre løbende overholdelse af databeskyttelseslovgivningen, herunder Databeskyttelsesforordningen.

Indsamling af personoplysninger
Simplyfind.dk indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger ét af vores websites og interagerer med os ved brug af vores Services.

Alle Brugere på Simplyfind.dk giver ved samtykke til brugen af cookies på Simplyfind.dk mulighed for indsamling af oplysninger under deres besøg så som Mac- og IP-adresse, typen af enhed og browser brugt under besøget, information omkring en eventuelt henvisning til websitet fra et andet website eller email, GEO-lokation samt information om, hvilke sider og typer af indhold, som Brugeren så under besøget. Der kan ligeledes bruges cookies til personalisering af indhold og nyhedsbreve samt til målretning af markedsføring af Simplyfind.dks Services.

 

Behandling af personoplysninger
På websitet gøres der desuden brug af cookies, hvor vi henviser til vores Cookiepolitik længere nede på siden.

Brugerens rettigheder
Brugeren kan på begæring få oplyst, hvilke oplysninger om Brugeren, der behandles. Behandlingen har til formål at give Simplyfind.dk mulighed for at levere den aftalte Service. Endelig sker behandlingen af oplysningerne af statistiske hensyn samt med henblik på en yderligere forretningsmæssig udvikling af Simplyfind.dk. Personligt identificerbare oplysninger vil ikke blive videregivet til tredjemand.

Simplyfind.dk anvender de samarbejdspartnere, som vi vurderer, der har den bedste mulighed for at assistere os med at kommunikere med og servicere vores Brugere, og nogle af dem behandler personoplysninger i lande uden for EU, som eksempelvis USA. Vi indgår databehandleraftaler med vores samarbejdspartnere, der benytter tredjepartscookies på vores websites, som bruges til administration af nyhedsbreve, analyser af brugen af vores websites samt til målrettet markedsføring.

Når Simplyfind.dk behandler dine personoplysninger ud fra dit samtykke, kan du til enhver tid trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os. Hvis du eksempelvis ikke ønsker fortsat at modtage emails med nyheder fra Simplyfind.dk, kan du let afmelde dig ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” i de emails, du modtager fra os.

Simplyfind.dk opbevarer kun personoplysninger om vores Brugere og Kunder, så længe vi har behov for at varetage de aftale Services. Opbevaring sker ifht. reglerne om bogføring, hvor minimumsperioden for opbevaring efter bogføringsloven er p.t. løbende kalenderår og 5 år.

Du kan til enhver tid kontakte Simplyfind.dk og få indsigt i de personoplysninger, der behandles om dig af Simplyfind.dk. Herved kan du også kræve at eventuelt forkerte eller mangelfulde persondetaljer opdateres. Du har også mulighed for at kræve, at dine personoplysninger bliver slettet, at Simplyfind.dk begrænser behandlingen af dine personoplysninger, eller du kan gøre indsigelse mod Simplyfind.dk’s behandling af dine personoplysninger. Dette kan du gøre ved at kontakte Simplyfind.dk via info@simplyfind.dk. Du kan ligeledes kontakte Simplyfind.dk, hvis du ønsker at benytte din ret til dataportabilitet.

Ansvarsfraskrivelse

Selvom Simplyfind.dk har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Simplyfind.dkk. Når data sendes og opbevares elektronisk, opstår der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Simplyfind.dk fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden.

Simplyfind.dk indeholder links til andre websider. Simplyfind.dk indestår ikke for kvaliteten og indholdet af det materiale, der findes på sådanne websider.

Brugeren er alene ansvarlig for materiale som denne måtte uploade, dele eller på anden vis gøre tilgængelighed for offentligheden via websitet.

Simplyfind.dk fraskriver sig ethvert erstatningsansvar overfor direkte og indirekte tab, mistet fortjeneste, badwill og andre følgeskader som følge af fejlagtige data eller andre mangler ved Fundraiseren.dk, ligesom ansvar for Brugerens videregivelse af fejlagtige data alene påhviler Brugeren.

Simplyfind.dks erstatningsforpligtelse er i alle tilfælde for det enkelte ansvarspådragende forhold begrænset til det akkumulerede vederlag for det kalenderår, hvortil skaden kan henføres til. Simplyfind.dks samlede erstatningsansvar overfor Brugeren kan under ingen omstændigheder overstige kr. 5.000 pr. kalenderår.

Ændringer af betingelser

Simplyfind.dk kan ændre Betingelserne for brugen af Simplyfind.dk samt priser med øjeblikkelig virkning.

Immaterielle rettigheder

Brugeren anerkender og accepterer, at Simplyfind.dk ejer alle juridiske rettigheder, herunder alle immaterielle rettigheder til websitet og de udbudte Services (uanset om disse rettigheder er registrerede eller ej).

Brugeren indvilliger i ikke at kopiere, herunder genudgive, frame, downloade, overføre, modificere, tilpasse, skabe afledte værker baseret på, udleje, lease, udlåne, sælge, tildele, distribuere, licensere, underlicensere eller ”reverse Engineering” af websitet eller Services, medmindre det udtrykkeligt er tilladt i nærværende aftale.

Brugeren må dog anvende og printe alt indhold fra Simplyfind.dk til eget brug.

Værneting

Betingelserne og enhver anden aftale mellem Simplyfind.dk og Brugeren er undergivet dansk ret, og hvor andet ikke er anført, gælder dansk rets almindelige regler for parternes indbyrdes forhold.

Uoverensstemmelser mellem parterne om den indgåede aftales opfyldelse, fortolkning eller udfyldning, indbringes for de ordinære domstole med retten i Århus som 1. Instans.

Generelt om Simplyfind.dk’s Cookiepolitik:

Når du klikker dig ind på Simplyfind.dk indsamler firmaet bag websitet, Simplyfind.dk, oplysninger om din adfærd.

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

  • Ved brug af cookies
  • Ved at du selv afgiver oplysninger

Hvad er cookies?

En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din webbrowser (f.eks. Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari el. lign.), og som gør det muligt at genkende din enhed og indsamle statistik omkring, hvordan du bruger Simplyfind.dk. Cookies gør det lettere at anvende internettet, fordi du ikke hele tiden skal begynde forfra. Websitet kan med andre ord bruge en cookie til at huske information om dine præferencer.

En cookie er en passiv tekstfil, der ikke kan indsamle oplysninger om dig som person, den kan ikke sprede virus eller andre skadelige programmer, og en cookie er fuldstændig anonym og indeholder ingen personoplysninger. Cookies anvendes af stort set alle websites, og brugen af cookies er defineret som persondata under Databeskyttelsesforordningen.

Hvad bruger vi cookies til?

Første gang du besøger Simplyfind.dk, modtager du automatisk en eller flere cookies.
Cookies er med til at fortælle Simplyfind.dk om dit besøg.

På Simplyfind.dk anvendes der overordnet to typer af cookies – Sessionscookies og permanente cookies. Sessioncookies slettes automatisk fra browseren, når du lukker den eller på anden måde afslutter dit besøg. Permanente cookies gemmes på din enhed i en forudbestemt tidsperiode, hvorefter de udløber. Udløbsdatoen på disse permanente cookies kan dog blive fornyet, hver gang du besøger websitet.

Desuden skelnes der mellem essensielle og ikke-essentielle cookies. Essentielle cookies er nødvendige for, at Simplyfind.dk kan fungere korrekt under dit besøg, og disse cookies vil ikke blive blokeret, selv om du ikke giver samtykke til brugen af cookies. De ikke-essentielle cookies indsamler information om din brug af websitet, så som at huske dine præferencer og indsamle statistik omkring brugen af websitets funktioner eller for at hjælpe til markedsføring af Simplyfind.dk på internettet. Hverken de essentielle eller de ikke-essentielle cookies indsamler personoplysninger, der kan identificere dig som person.

Sidst men ikke mindst skelnes der mellem førstepartscookies og tredjepartscookies. Førstepartscookies sættes af det website, du besøger, i dette tilfælde af Simplyfind.dk. Tredjepartscookies sættes af en tredjepart, som har elementer i koden på det website, du besøger. Tredjepartscookies sættes bl.a. af webanalyseprogrammer, som Google Analytics, eller kan bruges til at målrette markedsføring på eksempelvis Google og LinkedIn.

Helt konkret bruger Simplyfind.dk cookies for at fastlægge, hvem der besøger Simplyfind.dk og til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. Her indsamler vi informationer om, hvor lang tid du besøger websitet, hvilke sektioner og hvor mange artikler du læser, om din enhed har besøgt os før, hvilken browser og styresystem du bruger, IP-numre, hvilke sider du ser osv.

Du kan se en fuld oversigt over de cookies, som bruges på Simplyfind.dk i tabellen nederst på siden.

Hvor længe opbevarer vi cookies?

De cookies, der er sendt til dig, vil blive opbevaret på dit udstyr enten til udløbet af dit besøg eller i et varieret antal måneder fra sidste gang, du var inde på en af Simplyfind.dk’s websites. Hver gang du genbesøger websitet, forlænges perioden. De pågældende cookies slettes automatisk efter deres udløb. Du kan læse nedenstående om, hvordan du kan slette disse cookies.

Hvordan undgår du cookies?

Hvis du ikke ønsker at modtage cookies, kan du helt eller delvist blokere for alle cookies, slette eksisterende cookies fra din enhed eller modtage en advarsel, før der gemmes en cookie.

Hvis du vælger ikke at acceptere cookies på din enhed, vil Simplyfind.dk stadig placere udvalgte cookies, der er nødvendige for at websitet fungerer korrekt. Dog vil der være mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi de forudsætter, at websitet via brugen af cookies kan huske de valg, du foretager. Hvis du vælger ikke at acceptere cookies, vil du heller ikke modtager tilpasset markedsføring om Simplyfind.dk på nettet og ikke bidrage til vores indsamling af statistik omkring brugen af Simplyfind.dk.

Hvis du ikke ønsker at gemme cookies fra Simplyfind.dk, kan du til enhver tid slette eksisterende cookies på din enhed. Hvordan du gør det, afhænger af, hvilken browser du anvender. De følgende links indeholder vejledninger i, hvordan du sletter cookies fra din browser. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Personoplysninger

Da cookies er defineret som persondata under Databeskyttelsesforordningen indsamler Simplyfind.dk derfor persondata, når du besøger Simplyfind.dk og accepterer brugen af cookies. Oplysningerne bruges til at få større kendskab til dit besøg. Denne brug kan bl.a. omfatte statistik og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold, der er tilpasset dine interesser. Oplysningerne bliver ikke videregivet til tredjepart. Ifølge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” øverst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores website.

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos Simplyfind.dk, skal du rette henvendelse til Simplyfind.dk på info@simplyfind.dk. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Sidst men ikke mindst har du altid retten til at blive glemt, hvor du kan trække dit samtykke omkring opbevaring og behandling af persondata tilbage og bede os slette dig i vores system.